• Γιοχίμπε

  • Περισσότερες πληροφορίες

Yohimbe is known as Pausinystalia yohimbe. It's a tall evergreen native to West Africa. This traditional herb has been used by men for centuries due to its benefits. Today, Piping Rock's Yohimbe supplement includes;

Εμφάνιση 1-4 από 4
Εμφάνιση 1-4 από 4