• Αμαμηλίδα

  • Περισσότερες πληροφορίες

Witch hazel is sourced from the leaves and bark of a deciduous shrub. Native Americans have used witch hazel herb in wellness traditions for generations for its benefits that can include:

Εμφάνιση 1-3 από 3
Προβολή: 
Στοιχείο #14620
€ 5.42
(Μείον 25%)
was € 7.24
Στοιχείο #39779
€ 7.93
(Μείον 25%)
was € 10.59
Στοιχείο #39780
€ 7.93
(Μείον 25%)
was € 10.59
Εμφάνιση 1-3 από 3