• Υγρό εκχύλισμα Wild Yam

Wild yam comes from the Dioscorea villosa, a twining perennial vine that grows across Asia and North and South America. It is a popular women’s wellness herb. Shop Piping Rock's Wild Yam selection today!

Εμφάνιση 1-5 από 5
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-5 από 5