• Έλαιο φύτρων σίτου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Wheat germ oil is a rich source of octacosanol, a natural compound that promotes heart health by helping to balance blood lipid levels already within normal range. Its wellness benefits also include:

Εμφάνιση 1-4 από 4
Προβολή: 
Στοιχείο #39833
€ 7.56
(Μείον 51%)
was € 15.39
Στοιχείο #39905
€ 10.41
(Μείον 23%)
was € 13.58
Εμφάνιση 1-4 από 4