• Καρύδια

Walnut Trees are thought to have originated in ancient Persia, but the well-known black as well as white walnuts are native to North America. The walnut grows on the tree of the same name inside a green hull. This part has to be removed to get to the outer shell of the walnut. Once the hull is removed, and the shell is opened, the beloved nut is revealed. Shop Piping Rock's walnut selection today!

Εμφάνιση 1-3 από 3
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-3 από 3