• Βιταμίνη B-1

  • Περισσότερες πληροφορίες

Vitamin B-1, also known as thiamine, plays an important role in energy metabolism by helping the body convert food into energy.** It also:

  • Promotes nervous system health.**
  • Supports healthy muscular function.**
  • Acts as a cofactor with various enzymes.**

 

Εμφάνιση 1-5 από 5
Προβολή: 
Στοιχείο #1031
€ 5.33
(Μείον 25%)
was € 7.15
Εμφάνιση 1-5 από 5