• Έλαιο λουίζας

  • Περισσότερες πληροφορίες

Also known as lemon bush, verbena oil’s lemon-pepper scented essential oil is steam distilled from the aerial parts of this woody shrub. In aromatherapy, verbena oil is popular for:

  • Soothing and comforting**

  • Helping during times of occasional stress**

  • Keeping pesky outdoor insects at bay**

Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2