• Έλαιο ρίζας βαλεριάνας

  • Περισσότερες πληροφορίες

One of the more easily recognizable scents in aromatherapy, Valerian Root Essential Oil emits a potent, earthy aroma that’s sure to alert the senses! Steam distilled from the root of this herb, valerian oil may:

  • Help to instill a sense of calm relaxation.
  • Soothe and help encourage tranquility.
  • Attract cats like catnip!
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2