• Κολλαγόνο UC-II

  • Περισσότερες πληροφορίες

UC-II is a natural nutrient sourced from poultry cartilage. The supplement is abundant in collagen, a protein necessary for joint wellness and overall well-being. Its wellness benefits include:

  • Supporting joint health & stability**

  • Promoting soothing joint comfort**

  • Encouraging joint flexibility & mobility**

Εμφάνιση 1-6 από 6
Εμφάνιση 1-6 από 6