• Τριμεθυλογλυκίνη

  • Περισσότερες πληροφορίες

Trimethylglycine, or TMG, is naturally found in the body and acts as a methyl donor. Sourced from betaine anhydrous, TMG may:

Εμφάνιση 1-3 από 3
Προβολή: 
Στοιχείο #41225
€ 8.14
(Μείον 59%)
was € 19.92
Στοιχείο #39376
€ 8.14
(Μείον 25%)
was € 10.86
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Στοιχείο #40250
€ 14.84
(Μείον 25%)
was € 19.82
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-3 από 3