• Καρύκευμα από θυμάρι

Thyme, a low growing evergreen shrub, is a member of the mint family. It is native to the Mediterranean but can be found growing worldwide, especially in home gardens as it is a favorite seasoning! The poignant scent of this herb makes it a perfect spice for cooking, and oil for aromatherapy uses. Piping Rock's Thyme Spice selection includes...

Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2