• Έλαιο θυμαριού

  • Περισσότερες πληροφορίες

Thyme is a familiar herb for those well acquainted with their spice rack. A member of the mint family and relative of oregano, Thyme oil derived from this zesty herb may:

  • Enliven and energize the mind and senses.
  • Promote bright moods and confidence.
  • Be invigorating and reviving.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2