• Έλαιο κόκκινο κέδρου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Thuja essential oil is steam distilled from the leaves, branches, and wood of the white cedar tree. Its aroma is fresh and fruity, with notes of camphor and pine. In aromatherapy, thuja oil is popular for:

  • Enhancing mindful mediation.
  • Connecting with spirituality.
  • Adding a touch of camphor to any fragrance profile.
Εμφάνιση 1-4 από 4
Προβολή: 
Στοιχείο #9760
€ 8.14
(Μείον 25%)
was € 10.86
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Στοιχείο #9761
€ 14.03
(Μείον 25%)
was € 18.74
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Στοιχείο #41017
€ 5.24
(Μείον 28%)
was € 7.24
Στοιχείο #40401
€ 9.77
(Μείον 17%)
was € 11.76
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-4 από 4