• Έλαιο Tagetes

  • Περισσότερες πληροφορίες

With its powerfully herbal, yet fruity aroma, tagetes oil is often called one of the strongest floral scents in aromatherapy. It offers several wellness benefits, such as:

  • Soothing during occasional times of nervousness.
  • Helping to lift the spirits, especially during meditation.
  • Adding a sense of calm tranquility.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2