• Γλυκό αμυγδαλέλαιο

  • Περισσότερες πληροφορίες

Sweet almond oil, a popular carrier oil in massage therapy and aromatherapy, is a rich source of vitamins A, B-1, B-2, B-6, D and E.** Easily absorbed through the skin without blocking pores, sweet almond oil it is popular for its:**

  • Position as a moisturizing emollient for skin health.**
  • Soothing of chapped, dry lips and skin.**
  • Supporting of lustrous, glossy hair health.**
Εμφάνιση 1-3 από 3
Προβολή: 
Στοιχείο #4845
€ 19.01
(Μείον 25%)
was € 25.35
Στοιχείο #4840
€ 2.71
(Μείον 25%)
was € 3.61
Εμφάνιση 1-3 από 3