• Γλυκό αμυγδαλέλαιο

  • Περισσότερες πληροφορίες

Sweet almond oil, a popular carrier oil in massage therapy and aromatherapy, is a rich source of vitamins A, B-1, B-2, B-6, D and E.** Easily absorbed through the skin without blocking pores, sweet almond oil it is popular for its:**

Εμφάνιση 1-3 από 3
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-3 από 3