• Αιθέριο έλαιο ανακούφισης του στρες

  • Περισσότερες πληροφορίες

Sweet and soft with just a hint of citrus, our Stress Relief oil blends the finest soothing essential oils in aromatherapy. Stress relief essential oil is a must-have in any essential oil collection, and it:

  • Soothes and offers tranquility.
  • Revitalizes the spirits.
  • Is perfect for unwinding after a long day.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2