• Υπακτικό

  • Περισσότερες πληροφορίες

Stool softener supplements maintain the water content of feces to promote smooth and easy bowel movements. Stool softener supplements work to:

  • Promote comfort during elimination.**
  • Encourage healthy bowel movements.**
  • Aid in easing constipation.**
Εμφάνιση 1-6 από 6
Προβολή: 
Στοιχείο #4263
€ 10.50
(Μείον 25%)
was € 14.03
Στοιχείο #4261
€ 5.79
(Μείον 25%)
was € 7.69
Εμφάνιση 1-6 από 6