• Προδρόμου βότανο (λειχηνόχορτο)

  • Περισσότερες πληροφορίες

St. John's Wort supports emotional balance, encouraging a positive outlook and maintaining a calm, tranquil mindset. Its wellness benefits can include:

  • Optimizing feelings of relaxation**

  • Supplying flavonoids, including quercetin**

  • Supplying hypericin and hyperforin**

Εμφάνιση 1-5 από 5
Εμφάνιση 1-5 από 5