• Προδρόμου βότανο (λειχηνόχορτο)

  • Περισσότερες πληροφορίες

St. John's Wort supports emotional balance, encouraging a positive outlook and maintaining a calm, tranquil mindset. Its wellness benefits can include:

  • Optimizing feelings of relaxation.**
  • Supplying flavonoids, including quercetin.**
  • Supplying hypericin and hyperforin.**
Εμφάνιση 1-4 από 4
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-4 από 4