• Έλαιο δυόσμου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Sweet and minty in scent, spearmint oil is an aromatherapy must-have! Its history of use dates back to the ancient Greeks and Romans, who revered Spearmint oil for its wellness benefits such as:

  • Sparking inspiration and provides mental clarity**

  • Instilling feelings of calm and relaxation**

  • Clears and awakens the senses**

Εμφάνιση 1-4 από 4
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-4 από 4