• Ισοφλαβόνες σόγιας

  • Περισσότερες πληροφορίες

Soy isoflavones are plant compounds with estrogen-like biological activities. They promote heart health, bone health and women’s hormonal wellness. Soy Isoflavone Supplements also work to:

Εμφάνιση 1-5 από 5
Προβολή: 
Στοιχείο #1903
€ 5.42
(Μείον 25%)
was € 7.24
Στοιχείο #41275
€ 6.24
(Μείον 46%)
was € 11.58
Στοιχείο #2231
€ 6.24
(Μείον 25%)
was € 8.32
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Στοιχείο #2232
€ 11.31
(Μείον 25%)
was € 15.12
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-5 από 5