Αρχική > Σνακ
  • Σνακ

  • Περισσότερες πληροφορίες

Craving something nutty, salty, or sweet? How about something with a kick or a crunch? Pass on the potato chips and dive into Piping Rock’s collection of snacks! Fresh and delicious, enjoy these tasty delights by the handful or in your next recipe, including:

  • Nuts & seeds, available roasted, raw, salted, and unsalted
  • Dried fruit & veggie chips, for enjoying a healthy snack without even knowing it
  • Flavored snacks such as wasabi peas and honey sesame sticks
Εμφάνιση 1-11 από 11
Εμφάνιση 1-11 από 11
Σελίδα: