• Στικ σουσαμιού

  • Περισσότερες πληροφορίες

Sesame seeds add their delightfully nutty flavor to any dish. Sesame sticks have become increasingly popular in recent years as a great snack to enjoy by the handful, and are sure to be a hit at your next house party! The latest snacks in our collection, Piping Rock's Sesame Sticks:

  • Are available plain or in a variety of great flavors

  • Can be sweet, salty, savory, or spicy, depending on your preference

  • Are bite-sized so you can enjoy them by the handful

Εμφάνιση 1-6 από 6
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-6 από 6