• Σελήνιο

  • Περισσότερες πληροφορίες

Selenium has several health benefits. It supplies potent antioxidant activity, optimizes immune performance and supports cardiovascular health.** In addition, Selenium supplements:

  • Plays a role in prostate health**

  • Contributes to thyroid function**

  • Support a mineral deficiency

Εμφάνιση 1-5 από 5
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-5 από 5