• Υγρό εκχύλισμα κινέζικου μούρου Schisandra

Schisandra, Schisandra chinensis, is a twining shrub native to China and Russia. Schisandra berries:

  • Have been used in traditional Eastern wellness practices for centuries.
  • Are known as the “five flavor fruit”.
  • Are a great addition to any lifestyle.
Εμφάνιση 1-3 από 3
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-3 από 3