• Σακχαρομύκητας Boulardii

  • Περισσότερες πληροφορίες

Saccharomyces Boulardii is a mixture of dietary enzymes produced by the pancreas. Saccharomyces Boulardii Supplement also:

  • Is a strain of yeast used as a probiotic.**
  • Supports digestive function.**
  • Derived from the skin of Malaysian tropical fruit.
Εμφάνιση 1-3 από 3
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-3 από 3