• Έλαιο ροδόξυλου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Rosewood Oil’s sweet, earthy and lightly floral aroma comes from steam distilling the wood of the Rosewood tree. A popular additive to perfumes and cosmetic products, in aromatherapy Rosewood oil may:

  • Soothe and ease occasional stress.
  • Be balancing and steadying.
  • Rejuvenate the senses and clear the mind.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2