• Ριβόζη

  • Περισσότερες πληροφορίες

Ribose is a form of glucose that the body can produce. It is a building block of both RNA and DNA, and is well-regarded for its support of healthy metabolism in addition to:**

  • Supporting peak energy production.**
  • Helping athletic power & endurance.**
  • Optimizing muscle health & recovery.**
Εμφάνιση 1-4 από 4
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-4 από 4