• Ρεσβερατρόλη

  • Περισσότερες πληροφορίες

Resveratrol is a polyphenol antioxidant found in Tiger Cane (Japanese Knotweed) and the skin of red wine grapes. Its wellness benefits can include:

  • Supplying powerful anti-aging activity.**
  • Protecting the heart from oxidative stress.**
  • Supporting healthy, flexible blood vessels.**
Εμφάνιση 1-6 από 6
Προβολή: 
Στοιχείο #341
€ 8.14
(Μείον 25%)
was € 10.86
Στοιχείο #11050
€ 6.24
(Μείον 25%)
was € 8.32
Στοιχείο #11481
€ 13.39
(Μείον 25%)
was € 17.83
Εμφάνιση 1-6 από 6