• Ρεσβερατρόλη

  • Περισσότερες πληροφορίες

Resveratrol is a polyphenol antioxidant found in Tiger Cane (Japanese Knotweed) and the skin of red wine grapes. Its wellness benefits can include:

  • Supplying powerful anti-aging activity**

  • Protecting the heart from oxidative stress**

  • Supporting healthy, flexible blood vessels**

Εμφάνιση 1-8 από 8
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-8 από 8