• Κόκκινα φύκη πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία

  • Περισσότερες πληροφορίες

Red mineral algae is derived from North Atlantic seaweed. It supplies a rare natural source of vegetarian calcium and magnesium, along with 70+ trace minerals. Its wellness benefits include:

  • Supporting bone health & skeletal strength**

  • Promoting optimal joint function and comfort**

  • Being a bioavailable multimineral in vegetarian form**

Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2