• Έλαιο αγαθόφυλλου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Native to Madagascar, Ravensara translates to “aromatic leaf.” With its spicy and slightly floral aroma with notes of eucalyptus and sweet orange, Ravensara is popular in aromatherapy because it may:

  • Promote bravery and quiet fears.
  • Help calm nerves.
  • Be useful as an air refresher.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Στοιχείο #4581
€ 8.14
(Μείον 25%)
was € 10.86
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-2 από 2