• Έλαιο αγνότητας

  • Περισσότερες πληροφορίες

Purify oil’s sweet and citrusy scent is a popular choice for aromatherapy. Purification Oil may:

  • Be mentally clarifying*

  • Help ease occasional negativity*

  • Be uplifting and invigorating*

Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2