• Πρεγνενολόνη

  • Περισσότερες πληροφορίες

Known as “The Grandmother of Steroid Hormones,” pregnenolone is a neurosteroid used in the synthesis of testosterone, estrogen, DHEA, cortisone and many other hormones. It works to:

Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2