• Κάλιο

  • Περισσότερες πληροφορίες

Potassium is an essential mineral required by the body. Overall well-being depends on adequate intake of the nutrient as it works to:

  • Optimize blood pressure levels.**
  • Support bones, nerves & muscles.**
  • Promote ideal water balance.**
Εμφάνιση 1-11 από 11
Προβολή: 
Στοιχείο #1841
€ 4.52
(Μείον 25%)
was € 6.06
Στοιχείο #14242
€ 6.96
(Μείον 25%)
was € 9.32
Στοιχείο #39340
€ 6.78
(Μείον 25%)
was € 9.05
Στοιχείο #40201
€ 12.31
(Μείον 25%)
was € 16.38
Στοιχείο #40828
€ 6.78
(Μείον 42%)
was € 11.76
Στοιχείο #39392
€ 10.86
(Μείον 37%)
was € 17.20
Εμφάνιση 1-11 από 11