• Αρωματικό έλαιο πλουμέριας

  • Περισσότερες πληροφορίες

For those looking for an island escape, look no further. Our Plumeria Fragrance Oil brings the atmosphere of Hawaii to you. Use this oil in:

  • Mixing fragrances to replicate a Hawaiian getaway. 
  • Creating summer-inspired projects.
  • Making homemade candles, potpourri, body products, & more!
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2