• Αρωματικό έλαιο ανανά

  • Περισσότερες πληροφορίες

For those looking for a fruity, tropical paradise this yummy Pineapple Fragrance Oil is the way to go! Use this oil in:

  • Mixing fragrances to create an aroma reminescent of white sand beaches. 
  • Creating summer-inspired projects.
  • Making homemade candles, potpourri, body products, & more!
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2