• Χαλάρωση για κατοικίδια

  • Περισσότερες πληροφορίες

It always seems like your pet’s stress levels peak at the most inopportune time. When you are trying to sleep, get them to the vet, or going on a long road trip, it can be difficult to get them to relax. Fortunately, there is science behind ingredients that support relaxation. Piping Rock’s Pet Relaxant Supplement has shown to promote:

  • Calmness and help manage stress levels*
  • Sustained relaxation and tranquility*
  • General health and wellness*
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Στοιχείο #14461
€ 7.24
(Μείον 25%)
was € 9.68
Στοιχείο #41096
€ 10.86
(Μείον 50%)
was € 21.73
Εμφάνιση 1-2 από 2