• Υγεία καρδιάς κατοικιδίων

  • Περισσότερες πληροφορίες

Just as human Heart Health is a high priority, pet Heart Health is as well. We have created an Omega-3 for Dogs supplement that is specially designed to deliver strong nutritional support. Our Omega-3 Supplement includes:

  • Omega-3 Fatty Acids, DHA and EPA for heart health
  • Premium ingredients derived from various potent fish oils
  • No artificial colors or added flavoring
Εμφάνιση 1-3 από 3
Προβολή: 
Στοιχείο #10390
€ 8.69
(Μείον 25%)
was € 11.58
Στοιχείο #10391
€ 15.75
(Μείον 25%)
was € 21.00
Στοιχείο #41213
€ 18.10
(Μείον 37%)
was € 28.58
Εμφάνιση 1-3 από 3