• Πεπτική Υγεία Κατοικιδίων

  • Περισσότερες πληροφορίες

As with humans, Digestive Health is very important to your pets and is something we have researched thoroughly. It is important to become knowledgeable about what your pets are consuming and whether it is beneficial or detrimental to their digestive health. Piping Rock has crafted a Digestive Aid Probiotic for Dogs & Cats that supports strong digestion. Our premium formula has shown to:

  • Contain 250 Million Active Cultures for bacterial support**

  • Support gut health and regularity

  • Support your pet’s immune system and promote overall health

Εμφάνιση 1-3 από 3
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-3 από 3