• Υποστήριξη για αλλεργίες κατοικιδίων

  • Περισσότερες πληροφορίες

You’re not the only one that might suffer from allergies when spring rolls around. Your pet is equally susceptible to dealing with seasonal and environmental allergies and all the uncomfortable symptoms that come with them. Make sure your pet is protected with our premium pet allergies products. These Allergy Support Formula’s Include:

  • Easy to take chewable tablets that support both dogs and cats

  • Wealth of herbs and extracts that promote a healthy inflammatory response and reduced symptoms

  • Botanicals that may help to maintain normal histamine levels and provide a strong allergy defense for your pet

Εμφάνιση 1-2 από 2
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-2 από 2