• Βαλσαμέλαιο από το Περού

  • Περισσότερες πληροφορίες

With its rich, sweet aroma reminiscent of vanilla and cinnamon, Peru Balsam is a uniquely captivating oil. In aromatherapy, Peru Balsam oil is popular for:

  • Revitalizing and stimulating the senses.
  • Helping instill a sense of balance and stability.
  • Promoting feelings of appreciation and contentment.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2