• Ροδακινέλαιο

  • Περισσότερες πληροφορίες

Pressed from fresh peach kernels, peach oil offers luxurious emollient properties and is gentle enough for all skin types. Piping Rock’s 100% pure Peach Kernel Oil:

  • Is moisturizing and soothing for the skin.
  • Hydrates the hair when worked into the ends.
  • Can be combined with your favorite essential oils to be used as a carrier oil.
Εμφάνιση 1-4 από 4
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-4 από 4