• Υγρό εκχύλισμα Pau D'Arco

A native herb to the Amazon, Pau d’Arco has been used in traditional wellness practices for years. Derived from the inner bark of the Tabuia tree, it’s a classic addition to any wellness routine. You'll find our category provides a varied selection, like:

  • 500 mg of the whole herb via quick-release capsules
  • 1 lb. bulk of the herb, cut and sifted
  • Liquid extract
Εμφάνιση 1-3 από 3
Προβολή: 
Στοιχείο #39312
€ 7.24
(Μείον 43%)
was € 12.67
Στοιχείο #3621
€ 7.06
(Μείον 25%)
was € 9.41
Εμφάνιση 1-3 από 3