Φλοιός Pau D'Arco κομμένο & κοσκινισμένο Συλλέγεται από την άγρια χλωρίδα, 1 lb (454 g) Σακκούλα

Η τιμή μας: € 9.14  
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα

Pau D’Arco is a traditional herb native to South America. This evergreen tree is a part of the Bignoniaceae family.  It has been used in wellness practices as far back as the 19th century. The two parts of the tree commonly used is the bark and the wood. Normally, it is cut and dried and then steeped as an herbal tea to sip on. It has an earthy taste, so feel free to enjoy with a natural sweetener or with a blend of your favorite herbs!

Our PipingRock Promise

We proudly offer you an ever-growing selection of premium vitamins and supplements designed to help you achieve your wellness goals, at the best value in the industry! The advantage lies in the depth of our assortment. PipingRock carries thousands of unique products for men and women of all ages. Our advanced selection includes powders, softgels, and liquids, featuring quality ingredients, sourced from all over the globe. We are continuously adding new formulas with non-GMO, vegan, organic, and gluten-free options to meet all your nutritional needs. Our robust supplement line is evolving daily as we consistently strive to provide you the best formulations found anywhere in the world!

PipingRock Quality

You have found the finest source for vitamins and supplements at PipingRock. Our distinguished formulas are crafted in our cutting-edge GMP (Good Manufacturing Practice) certified facilities. We verify our products with third-party, FDA-registered agencies to ensure identity, quality, strength, and purity. Each product goes through hundreds of in-process, and post-production checks. We can assure you that everything on our label is consistent with what goes into our products. We guarantee outstanding purity, potency, safety, and innovation with every product we manufacture.