• Έλαιο Palo Santo

  • Περισσότερες πληροφορίες

A rare and highly sought after oil for aromatherapists, Palo Santo Oil is known its complex scent with notes of vanilla, citrus, and wood. It is popular in aromatherapeutic and meditative practices for:

  • Balancing the spirit.
  • Easing occasional stress.
  • Instilling feelings of contentment.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2