Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

Ιβουπροφαίνη 200 mg, Compare to Advil potency_units.unit.44, 100 Ταμπλέτες, 2 Φιάλες

by OTC
Τιμοκατάλογος: € 7.81
Εξοικονομείτε: € 1.94
Η τιμή μας: € 5.88   (Μείον 25%)

You can add an item to cart by clicking on the button

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Μέγεθος μερίδας:  1 Tablet
Μερίδες ανά συσκευασία:  100
  Ποσότητα
ανά μερίδα
% ημερήσια
τιμή
(DV)
Ibuprofen USP, 200 mg (NSAID)*
pain reliever/fever reducer (NSAID) COMPARE TO THE ACTIVE INGREDIENT IN ADVIL*
200 mg
Άλλα συστατικά: carnauba wax, cellulose, corn starch, fumed silica gel, hypromellose, lactose, magnesium stearate, polydextrose, PEG, red iron oxide, sodium starch glycolate, stearic acid, titanium dioxide.
Οδηγίες: do not use more than directed
the smallest effective dose should be used
do not take longer than 10 days, unless directed by a doctor (see Warnings)
adults and children 12 years and over: take 1 tablet
every 4 to 6 hours while symptoms persist
if pain or fever does not respond to 1 tablet, 2 tablets
may be used
do not take more than 6 tablets in 24 hours unless directed by a doctor
children under 12 years: ask a doctor
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Allergy Alert: Ibuprofen may cause a severe allergic reaction, especially in people allergic to aspirin. Symptoms may include:
shock
hives
facial swelling
asthma (wheezing)
skin reddening
rash
blisters
If an allergic reaction occurs, stop use and seek medical help right away.

Stomach bleeding warning: This product contains an NSAID, which may cause severe stomach bleeding. The chance is higher if you:
are age 60 or older
have had stomach ulcers or bleeding problems
take a blood thinning (anticoagulant) or steroid drug
take other drugs containing prescription or nonprescription NSAIDs (aspirin, ibuprofen, naproxen, or others)
have 3 or more alcoholic drinks every day while using this product
take more or for a longer time than directed
Do not use
if you have ever had an allergic reaction to any other pain reliever/fever reducer
right before or after heart surgery
Ask a doctor before use if
the stomach bleeding warning applies to you
you have problems or serious side effects from taking pain relievers or fever reducers
you have a history of stomach problems, such as heartburn
you have high blood pressure, heart disease, liver cirrhosis, kidney disease or asthma
you are taking a diuretic
Ask a doctor or pharmacist before use if you are
under a doctor’s care for any serious condition
taking aspirin for heart attack or stroke, because
ibuprofen may decrease this benefit of aspirin
taking any other drug
When using this product
take with food or milk if stomach upset occurs
the risk of heart attack or stroke may increase if you use more than directed or for longer than directed
Stop use and ask a doctor if
you experience any of the following signs of stomach bleeding: -feel faint -vomit blood -have bloody or black stools -have stomach pain that does not get better
pain gets worse or lasts more than 10 days
redness or swelling is present in the painful area
fever gets worse or lasts more than 3 days
any new symptoms occur
If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use. it is especially important not to use ibuprofen during the last 3 months of pregnancy unless definitely directed to do so by a doctor because it may cause problems in the unborn child or complications during delivery.
Keep out of reach of children. In case of overdose , get medical help or contact a Poison Control Center right away.