• Έλαιο ανθών πορτοκαλιάς

Orange Blossom Fragrance Oil is the perfect balance between soft florals and subtle citrus. It's a classic addition to any oil collection with its timeless aroma and brightening scent. Orange Blossom Fragrance Oil can be used to...

  • Spring themed projects.
  • Add a soft floral scent to any fragrance blend.
  • Create candles, potpourri, body products, & more!
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2