• Έλαιο λειχήνας

  • Περισσότερες πληροφορίες

Found growing on several varieties of trees in the mountainous temperate forests of the Northern Hemisphere, Oakmoss yields an essential oil with a rich and earthy aroma. Oakmoss Oil may:

  • Instill confidence and spirituality**

  • Be grounding and consolidating in meditative practices**

  • Encourage prosperity**

Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2