• Έλαιο λειχήνας

  • Περισσότερες πληροφορίες

Found growing on several varieties of trees in the mountainous temperate forests of the Northern Hemisphere, Oakmoss yields an essential oil with a rich and earthy aroma. Oakmoss Oil may:

  • Instill confidence and spirituality.
  • Be grounding and consolidating in meditative practices.
  • Encourage prosperity.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2