• Έλαιο μοσχοκάρυδου

  • Περισσότερες πληροφορίες

More than just a classic dessert spice, nutmeg shines in aromatherapy thanks to its musky, spicy-sweet scent. Steam distilled from the familiar brown seeds, Nutmeg Oil:

  • Invigorates and stimulates the senses.
  • Warms as it comforts one’s entire being.
  • Helps instill a sense of openness during meditation.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2