• Ροδοφύκη Νέας Σκωτίας

  • Περισσότερες πληροφορίες

First harvested centuries ago, dulse is known as red dulse or sea lettuce flakes. Nova Scotia Dulse:

  • Grows on the coasts of Nova Scotia.
  • Has been used in culinary and wellness traditions for centuries.
  • Support overall wellness.**
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Στοιχείο #7041
€ 3.61
(Μείον 25%)
was € 4.85
Εμφάνιση 1-2 από 2