Η δέσμευσή μας για προϊόντα χωρίς ΓΤΟ

Στην PipingRock, κατανοούμε ότι οι πελάτες έχουν απορίες σχετικά με τα συστατικά που περιέχονται στις Βιταμίνες και τα Συμπληρώματα διατροφής που χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση. Θέλουν προϊόντα που να είναι αξιόπιστα. Προϊόντα που γνωρίζουν ότι πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα και δεν χρησιμοποιούν γενετικώς τροποποιημένα συστατικά. Στην PipingRock, μπορείτε να εμπιστεύεστε την ετικέτα μας. Εφαρμόζουμε αυστηρά πρωτόκολλα για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα προϊόντα χωρίς ΓΤΟ που διαθέτουμε είναι ακριβώς αυτό που λένε. 


Τι είναι οι ΓΤΟ;

• Οι ΓΤΟ, γνωστοί και ως Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί, είναι νέοι οργανισμοί που παράγονται μέσα από διαδικασίες που αλλάζουν τη γενετική σύσταση του αρχικού οργανισμού. Αυτό συμβαίνει όταν τα γονίδια υπόκεινται σκόπιμα σε επεξεργασία, προκειμένου να αποκτήσουν χαρακτηριστικά που δεν θα είχαν από τη φύση τους. 

• Οι Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί χρησιμοποιούν γονίδια από διαφορετικά είδη, για να δημιουργήσουν νέους οργανισμούς. Αυτό διαφέρει πολύ από τη φυσική εξέλιξη ενός είδους που συντελείται όταν τα φυτά αναπαράγονται μέσω της φυσικής διασταυρωτής επικονίασης και της εξωφυλετικής διασταύρωσης.


Η θέση μας όσον αφορά τους ΓΤΟ!

Στην PipingRock, δεσμευόμαστε σε μια φυσική, ολιστική προσέγγιση της ευεξίας. Και πράγματι, οι ΓΤΟ δεν είναι φυσικοί οργανισμοί. Έχουμε περάσει χρόνια ψάχνοντας στον πλανήτη για να σας παρέχουμε τα καλύτερα, υψηλής ποιότητας συστατικά! Αν και δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι όλα τα προϊόντα μας είναι χωρίς ΓΤΟ, ωστόσο συνεχίζουμε να αναζητούμε προμηθευτές που πληρούν τα αυστηρά πρότυπά μας για προϊόντα χωρίς ΓΤΟ. Τα προϊόντα που δεν περιέχουν ΓΤΟ περνούν αυστηρές δοκιμές και ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτό που αναγράφεται στην ετικέτα μας είναι αλήθεια. 


Διαδικασία διασφάλισης

Δέσμευση της PipingRock για προϊόντα χωρίς ΓΤΟ σημαίνει ότι δεσμευόμαστε να προσδιορίζουμε τα προϊόντα που δεν περιέχουν ΓΤΟ για τους πιστούς μας πελάτες. Θα τοποθετούμε το εικονίδιο "Δέσμευση προϊόντος χωρίς ΓΤΟ" σε κάθε προϊόν που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία διασφάλισης προϊόντων χωρίς ΓΤΟ. Η διαδικασία διασφάλισης που εφαρμόζουμε ακολουθεί αυστηρές κατευθυντήριες οδηγίες και διασφαλίζει ότι όλα τα προϊόντα που φέρουν το εικονίδιο "Προϊόν χωρίς ΓΤΟ" έχουν ερευνηθεί, δοκιμαστεί διεξοδικά και συνοδεύονται από κατάλληλη τεκμηρίωση.


Τα πρότυπά μας για τα προϊόντα χωρίς ΓΤΟ

Στην PipingRock, έχουμε αναπτύξει ένα σύνολο κατευθυντήριων οδηγιών για τη διασφάλιση της ακρίβειας στην επισήμανση προϊόντων που δεν περιέχουν ΓΤΟ:

• Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε στα προϊόντα μας δεν αποτελούνται ούτε προέρχονται από φυτά που έχουν παραχθεί συνειδητά με γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς.

• Οι προμηθευτές μας πρέπει να χρησιμοποιούν συστατικά από μη γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς κατά την παραγωγή των προϊόντων που μας παρέχουν. Απαιτείται να παρέχουν σωστή τεκμηρίωση και επιβεβαίωση που να δηλώνει ότι τα συστατικά προέρχονται από μη ΓΤΟ.

• Οι προμηθευτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν πηγές πρώτων υλών που είναι μη ΓΤΟ, οι οποίες είναι εμπορικά διαθέσιμες σε ποικιλίες ΓΤΟ όπως ζαχαροκάλαμα, καλαμπόκι, κανόλα και άλλες καλλιέργειες.

• Έχουν οριστεί διαδικασίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προμηθευτές μας, οι οποίοι χειρίζονται και πρώτες ύλες ή τελικά προϊόντα ΓΤΟ , διαχωρίζουν τους ΓΤΟ από τους μη ΓΤΟ προκειμένου να εξαλείψουν την επαφή των υλικών ΓΤΟ και των μη ΓΤΟ. Απαιτείται όχι μόνο να διατηρούν διαρκώς αυτά τα υλικά ξεχωριστά, αλλά επίσης πρέπει να εφαρμόζουν σωστά μέτρα καθαρισμού.

• Οι προμηθευτές αξιολογούνται για την ανιχνευσιμότητα και τα μέτρα παραγωγής μη ΓΤΟ στο πλαίσιο της συνηθισμένης διαδικασίας ελέγχου των συστατικών μη ΓΤΟ. Τμήματα του πρωτοκόλλου ελέγχου περιλαμβάνουν αναθεώρηση της υποστηρικτικής τεκμηρίωσης, επιτόπιες επισκέψεις και έλεγχο PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης) για επαλήθευση.

• Ορισμένα από τα προϊόντα και μέσα επεξεργασίας μας προέρχονται από ζωικά συστατικά. Δυστυχώς, είναι δύσκολο να επαληθευτεί εάν η τροφή που καταναλώνουν τα ζώα περιέχει ΓΤΟ. Εργαζόμαστε προκειμένου να βρούμε εναλλακτικές λύσεις για να σας παρέχουμε περισσότερες επιλογές προϊόντων χωρίς ΓΤΟ.

• Προϊόντα που ορίζονται ως "οργανικά" ή έχουν παρασκευαστεί με οργανικά συστατικά δεν είναι γενετικώς τροποποιημένα. Τα οργανικά προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το Εθνικό Οργανικό Πρόγραμμα της USDA (Αμερικανική Εταιρεία Ελέγχου Τροφίμων), το οποίο δεν επιτρέπει τους ΓΤΟ.